فناوری اطلاعات

رونمايي از سند توسعه تجارت الکترونيک

 

از سند توسعه تجارت الکترونيک با هدف گسترش اين نوع از مبادلات رونمايي مي شود.
 
به گزارش  موج، محمد صادق مفتح معاون توسعه فناوري و تجارت الکترونيک در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: هفتمين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الکترونيک 29 ارديبهشت برگزار مي شود.
وي با اشاره به رونمايي از سند توسعه تجارت الکترونيک افزود: نقشه راه با هدف برداشتن گام هاي بزرگ ، برنامه ريزي براي تبديل مقوله هاي کمي به کيفي و بررسي چگونگي تحقق اهداف برنامه پنجم تدوين شده است .
مفتح ادامه داد: کاهش هزينه مبادله و توانمند کردن بنگاه ها به عنوان يکي از ارزان ترين روش هاي اشتغال زايي در کشور است و اين موارد از محورهاي مورد توجه وزارت بازرگاني سابق در حوزه تجارت الکترونيک محسوب مي شد.
معاون وزير صنعت وتجارت با تاکيد بر رفع موانع توسعه تجارت الکترونيک تصريح کرد: تدوين شاخص هاي توسعه تجارت و اقتصاد الکترونيک و بررسي شاخص هاي مورد نياز توسعه تجارت الکترونيک بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
در ادامه اين نشست، علي حکيم جوادي معاون وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات با اشاره به تدوين سند راهبردي تجارت الکترونيک اظهار داشت: سلامت الکترونيک، تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک ، آموزش و يادگيري الکترونيک درشکل دهي نقشه راه تجارت الکترونيک بسيارمهم است.
وي خاطرنشان کرد: اميدوارم تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه براي رسيدن به ايران الکترونيک گام هاي مورد نياز را برداريم .

​​