فناوری اطلاعات

هر خانوار ایرانی ۴ کارت بانکی دارد

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال بیش از نیمی از مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
به گزارش مهر، علی حکیم جوادی امروز یکشنبه  در نشست خبری از عملیاتی شدن سند توسعه دولت الکترونیک تا پایان برنامه پنجم توسعه برای تحقق شعار ایران الکترونیکی خبر داد و گفت: با استفاده از فناوری اطلاعات، در برنامه پنج ساله ششم کشور شاهد تحقق ایران یکپارچه خواهیم بود.
 
وی با بیان اینکه امروز بیش از 142 میلیون کارت بانکی در اختیار مردم وجود دارد اضافه کرد: براین اساس به طور متوسط هر نفر 1.8 کارت و هر خانوار دارای 4.3 کارت بانکی است که بسیاری از معاملات از این طریق انجام می پذیرد.
 
حکیم جوادی با تاکید براینکه براساس کار تحقیقاتی انجام شده در سازمان فناوری اطلاعات تا تیرماه سال 90 بالغ بر 18 درصد تولید  ناخالص داخلی به تجارت الکترونیک برمی گردد افزود: با اجرای نقشه راه تجارت الکترونیکی در کارگروه فاوا، تا پایان برنامه پنجم توسعه 80 درصد پول درگردش کشور تبدیل به پول الکترونیکی می‌شود.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لجستیک الکترونیکی را از الزامات تجارت الکترونیک دانست و با بیان اینکه با راه اندازی اپراتور چهارم ارتباطات کشور دسترسی فیبرنوری با پهنای باند مناسب برای کاربران بستری برای توسعه تجارت الکترونیک خواهد بود، گفت: در شبکه ملی اطلاعات یکپارچگی ارائه خدمات در یک بستر امن و پرسرعت برای ایجاد تجارت الکترونیک دیده شده است.
 
وی که در نشست خبری هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی سخن می گفت، انتقال و جمع بندی یکپارچه اطلاعات و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات دستگاههای مختلف را از جمله چالشهای این بخش برشمرد و افزود: براساس اجرای تبصره ماده 3 از مواد 46 قانون برنامه پنجم توسعه، بحث جمع آوری به موقع شاخص ها و انتقال اطلاعات و درج آن در مراجع بین المللی با تعریف پروژه ای به دانشگاه تربیت مدرس سپرده شده است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچه سازی اطلاعات و همگرایی دستگاهها در انتقال اطلاعات را از جمله مزایایی دانست که در این پروژه به آن پرداخته خواهد شد و گفت: براین اساس می توانیم در رتبه بندی های بین المللی و مولفه ها و شاخصها تغییرات جدی ایجاد کنیم.
 
حکیم جوادی با اشاره به پیشرفت پروژه اتصال مدارس به شبکه ملی گفت: بیش از نیمی از مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند.
 
وی افزود: به دلیل نیاز کشور به سرعت در حال گسترش و توسعه زیرساختها هستیم و برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی نیز، پروژه های جدیدی در سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف شده است.

​​