فناوری اطلاعات

واکنش آمریکایی‌ها به مالیات بر خرید الکترونیک: خریدها را کم می‌کنیم

 

تصمیم سنای آمریکا برای وضع مالیات بر خریدهای اینترنتی با واکنش تند و منفی شهروندان این کشور مواجه شده است.
 
به گزارش فارس به نقل از ای کامرس بایتز، بررسی های موسسه تحقیقاتی Endicia نشان می دهد 61 درصد از شهروندان آمریکایی مخالف این قانون هستند و 44 درصد آنها در واکنش به این اقدام که منجر به افزایش بهای تمام شده کالاهای مختلف می شود قصد دارند، خریدهای الکترونیک را کمتر کنند.
 
12 درصد افراد هم در واکنش به این اقدام قصد دارند شیوه های سنتی خرید را افزایش داده و از فروشگاه های فیزیکی خرید کنند. 4 درصد گفته اند برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای بیشتر استفاده می کنند . باقیمانده افراد هم گفته اند وضع مالیات بر خرید الکترونیک عادات خرید آنها را تغییر نخواهد داد.
 
60 درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی هم گفته اند این مصوبه تاثیر بدی بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت. به نظر 50 درصد پاسخ دهندگان هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد دولت های محلی و  به نظر 50 درصد دیگر هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد دولت های محلی و ایالات به طور همزمان بوده است.
 
از میان مخالفان مالیات بر خرید اینترنتی 40 درصد علت این مساله را بالابودن مالیات های وضع شده قبلی، 14 درصد ناعادلانه بودن وضع مالیات بر خریدهای کوچک اینترنتی و 46 درصد هر دو دلیل فوق دانسته اند.

​​