تلفن همراه

پیوست فرهنگی رایتل در حال تدوین است

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كشور(رگولاتوری) ، گفت: برای حل مسایل فرهنگی مربوط به فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه و مكالمه تصویری، پیوست فرهنگی پروانه رایتل در حال تدوین است.
 
به گزارش ایرنا،' لطف الله سبوهی' روز شنبه در حاشیه كارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران، در نشستی خبری افزود: در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور پیش بینی شده است كه پروژه های بزرگ باید پیوست فرهنگی داشته باشد، به این منظور پیوست فرهنگی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) در حال تدوین است. 
وی ادامه داد: رگولاتوری در مورد تدوین این پیوست فرهنگی با شورای عالی فضای مجازی مكاتبه و اپراتور سوم نیز پیوست فرهنگی خود را به این سازمان ارسال كرده است. 
 
** صدور پروانه جدید برای شركت های PAP منتظر نظر كمیسیون تنظیم 
سبوهی در مورد صدور پروانه جدید برای شركت های PAP ( شركت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت) گفت: در این مورد هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده ومنتظر نظر كمیسیون تنطیم مقررات هستیم. 
وی افزود: رویكرد سازمان تنظیم مقررات ، صدور پروانه جدید برای شركت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت است و دلیلی ندارد كه پروانه جدید صادر نشود، با این وجود تصمیم گیری نهایی به عهده كمیسیون است. 
معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: موضوعی كه در مورد صدور پروانه جدید وجود دارد، نحوه همكاری شركت مخابرات است چرا كه مخابرات متعهد به ارایه خدمات به ۱۱ شركت PAP فعلی است، اما تعهدی در مورد پروانه های جدید ندارد و این موضوع نیازمند بررسی است. 
سبوهی از احتمال لغو پروانه شركت های PAP غیرفعال خبر داد و گفت: مواردی داریم كه دارندگان پروانه فعالیت نمی كنند كه به احتمال زیاد پروانه آنها لغو می شود. 
وی افزود: اگر فضا باز و برای متقاضیان پروانه صادر شود ، خرید و فروش غیررسمی پروانه این گونه شركت ها نیز از بین خواهد رفت. 
 
**سه اپراتور هم وزن تلفن همراه در كشور باید ایجاد شود 
سبوهی با تاكید بر ایجاد فضای رقابتی در بازار تلفن همراه گفت: باید كمك كنیم سه اپراتور هم وزن تلفن همراه در كشور ایجاد شود ، زیرا با دو اپراتور فضای رقابتی كامل نمی شود. 
وی در مورد تمدید دوره انحصار رایتل گفت: با توجه به مشكلات در زمینه تامین ارز و تجهیزات ، دوره انحصار اپراتور سوم تلفن همراه رایتل تمدید شده است. 
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در مورد تعامل سازمان با سایر نهادهای تصمیم گیر در حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات همانند شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی، گفت: هیچ زمان در پی برخورد و تقابل با این نهادهای تازه شكل گرفته نبودیم و با توجه به جایگاه قانونی این نهادها معتقد به همكاری مشترك هستیم. 
سبوهی با بیان این كه اعتقاد داریم در حاكمیت باید وحدت تصمیم گیری وجود داشته باشد، افزود: تاكنون تعامل خوبی با این نهادها داشته ایم و در برخی از موارد نیز به توافق كامل نرسیدیم ، اما تلاش شده است از طریق نهادهای قانون گذار این مسایل حل شود. 
وی در مورد وظایف شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی گفت: وظیفه همه نهادها بر اساس قانون مشخص است و هر كدام از وظایف خود تخلف كنند دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی ورود می كنند. 
وی با بیان این كه وظیفه شورای رقابت تدوین دستور العمل قیمت گذاری است، افزود: نرخ گذاری به عهده كمیسیون تنظیم مقررات است، اما اگر دستورالعمل های شورای رقابت را اعمال كنیم ، تعرفه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( تلفن ثابت وهمراه ) چند برابر افزایش می یابد. 
وی ادامه داد: تصمیمات عالی شورای فضای مجازی را تاكنون برای خود لازم الاجرا دانسته و به آنها عمل كرده ایم. 

​​