رگولاتوری

تعداد كاربران اینترنت ایران طی چهار سال سه برابر شد

بر اساس آمارهای رسمی تعداد كاربران اینترنت در ایران طی چهار سال اخیر ، سه برابر شده و از ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۳۸۷ ، به ۴۵میلیون نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده است .
 
به گزارش ایرنا ، بر اساس گزارش های مركز مدیریت توسعه ملی اینترنت ( متما) ضریب نفوذ اینترنت از ۲۱.۸ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۵۹.۵۰ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ رسیده است . 
بر اساس آمارهای این مركز دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، جمع كل كاربران اینترنت در سال ۱۳۸۸ برابر ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار كاربر و ضریب نفوذ اینترنت نیز ۲۶.۴ درصد بود. 
در سال ۱۳۸۹جمع كل تعداد كاربران ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار كاربر و ضریب نفوذ اینترنت به ۳۲.۶۶ رسید . 
روند افزایش تعداد كاربران اینترنت در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشت و تعداد كاربران اینترنت كشورمان در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ضریب نفوذ اینترنت نیز ۴۳درصد بود. 
 
افزایش كاربران GPRS , ADSL 
نكته قابل توجه افزایش پر شتاب كاربران خدمات GPRS است كه از طریق تلفن همراه به اینترنت وصل می شوند و تعداد آنها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار كاربر در سال ۱۳۸۷ به ۲۷ میلیون كاربر در سال ۱۳۹۱ رسیده است كه بیشترین رقم كاربران كشور را تشكیل می دهند. 
تعداد كاربران سرویس اینترنت پر سرعت یا ADSL نیز از نقاط قابل توجه در چهار سال اخیر است به گونه ای كه تعداد كاربران این سرویس از كمتر از یك میلیون نفر در سال ۸۷ به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ و سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده است . 
تعداد كاربران سرویس وایمكس نیز طی چهار سال اخیر با شیب ملایمی رشد كرده و از ۱۵۴ هزار كاربر در سال ۱۳۸۸ به ۸۶۷ هزار كاربر در سال ۱۳۹۱ رسیده است . 
تعداد كاربران سرویس Dialup ( شماره گیری تلفنی ) طی چهار سال اخیر تقریبا ثابت مانده و رشدی نكرده است و این امر نشان می دهد ، كاربران اینترنت به سمت سرویس های پر سرعت تر رفته اند. 
بنا بر آمارهای متما ،بیشترین اتصال به شبكه اینترنت در ایران از طریق تلفن همراه انجام می شود و تعداد كاربران شبكه GPRS در كشورمان بالغ بر ۲۷ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر است كه به این ترتیب ۳۶ درصد كاربران اینترنت در ایران از طریق شبكه GPRS (اینترنت روی موبایل) به اینترنت وصل می شوند. 
همچنین بر اساس آخرین آمارهای رسمی كه مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ است ،حدود هفت میلیون نفر در ایران از طریق شماره گیری تلفنی(Dialup )، سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق اینترنت پر سرعت(ADSL) و ۸۶۷ هزار نفر با استفاده از شبكه وایمكس و حدود شش میلیون نفر نیز از طریق فیبر نوری به اینترنت وصل می شوند. 

​​