باندپهن ثابت

پروانه شركت هاي ندا امسال تجديد مي شود

معاون اداره كل صدور پروانه سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات گفت: با توجه به پايان مهلت پروانه شركت هاي خدمات انتقال داده ( ندا يا PAP) در سال ۱۳۹۲ ، پروانه اين شركت ها امسال تجديد مي شود.
 
مسعود همدانلو روز شنبه در گفت و گو با ايرنا ،افزود: تاكنون از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي ۱۱ شركت ندا براي ايجاد بستر ارتباطي پروانه صادر شده است. 
وي تاكيد كرد: با پروانه هاي صادره براي ايجاد بستر ارتباطي ، امكان ارايه خدمات اينترنتي وجود ندارد و شركت هاي ندا براي ارايه خدمات اينترنتي بايد پروانه عرضه خدمات اينترنتي ( ISP ) دريافت كنند. 
به گفته ي همدانلو، پروانه هاي صادره از سوي اين اداره كل به سه دسته تقسيم مي شود و شامل پروانه ايجاد بستر ارتباطي مثل پروانه PAP ، پروانه ارايه خدمات بر روي بستر ايجاد شده مثل ISP , ISDP, دفاتر پيشخوان دولت و پروانه ايجاد شبكه و ارايه خدمت بصورت توام مانند مخابرات ، پست اپراتورهاي تلفن همراه ،خدمات عمومي تلفن ثابت ، پروانه شبكه علمي كشور ، پروانه خدمات ارتباطي بي سيم مبتني بر وايمكس است . 
وي افزود: تاكنون ۹۸۲ پروانه عرضه خدمات اينترنتي (ISP) و ۲۵۹پروانه توزيع اينترنت (ISDP) وهفت ارائه خدمات انتقال داده ها از طريق ماهواره (SAP) از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ( رگولاتوري ) صادر شده است . 
همدانلو با اشاره به اينكه بيشترين حجم پروانه صادره مربوط به دفاتر خدمات پيشخوان دولت است ، گفت: تاكنون شش هزار و ۶۵۶ پروانه دفاتر خدمات پيشخوان صادر شده كه شش هزار و ۱۷۴ آن پروانه دفاتر شهري و ۴۸۲ پروانه براي دفاتر روستايي بود. 
وي افزود: تاكنون ۳۸ پروانه ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت (PSTN) و وايمكس براي چهار شركت و ۲ پروانه ارائه خدمات مخابراتي ارتباطات همراه بين المللي ماهواره اي(GMPCS) صادر شده است . 
معاون اداره كل صدور پروانه سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: پروانه شبكه علمي كشور كه براي تامين نياز دانشگاه ها به وزارت علوم اعطا شده است . 
همدانلو، از صدور پروانه پست و پروانه اپراتور چهارم فيبر نوري (FTTX) خبر داد و گفت: پروانه اپراتور چهارم به شركت خدمات ارتباطي و الكترونيكي ايرانيان نت كشوري اعطا شده و دارنده پروانه بايد شبكه نوري رادر دو سطح ايجاد كند. 
وي افزود: ايجاد شبكه انتقال داده نوري حداقل در سطح شهرهاي تحت پوشش و ايجاد شبكه دسترسي نوري براي كاربران نهايي مبتني بر فناوري FTTx از وظايف اپرتور چهارم است. 

​​