وزیر فعلی ارتباطات ایران به بازیکنان پرسپولیس سیم‌کارت رایتل و ماشین لباسشویی هدیه داد!

وزیر ارتباطات با حضور در تمرین پرسپولیس به بازیکنان این تیم سیم کارت و ماشین لباسشویی هدیه داد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز در تمرین این تیم حضور یافتند و با بازیکنان دیدار کردند.

در این میان، نامی وزیر ارتباطات که عضو هیئت مدیره پرسپولیس است به بازیکنان این تیم یک عدد سیم کارت رایتل و ماشین لباسشویی هدیه داد.


​​