وزارت ارتباطات: هدیه سیمکارت رایتل و ماشین لباسشویی از سوی وزیر به بازیکنان پرسپولیس شخصی بوده است!

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هدیه وزیر به بازیکنان پرسپولیس شامل سیم‌کارت رایتل و ماشین ‌لباس‌شویی، به عنوان یک عضو از هیئت مدیره باشگاه پرداخت شده و از محل وزارتخانه نبوده است.
 
 
محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در آخرین روزهای عمر دولت و به تازگی به عضویت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درآمده، در تمرین اخیر این تیم به بازیکنان فوتبال پرسپولیس هدیه داده است.
 
نامی به هر یک از بازیکنان تیم پرسپولیس سیم‌کارت اپراتور سوم تلفن‌همراه رایتل و ماشین لباسشویی هدیه داده است.
 
جایگاه نامی در مسند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شائبه‌هایی در مورد این هدیه ایجاد کرده است.
 
در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره محل اعتبار هدیه محمد حسین نامی به فارس، گفت: این هدیه کاملا شخصی پرداخت شده است.
 
وی ادامه داد: این هدیه از جانب آقای نامی به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس داده شده و طبعا اعتبار آن  نیز ربطی به وزارت‌خانه نداشته است.

​​