امنیت

وزیر ارتباطات: تصميمي براي رفع فيلتر فيس بوک نگرفته‌ايم

رفع موقت فيلتر فيس‌بوک در روز گذشته ناشي از افزايش چند آيپي جديد در فيس‌بوک بود.
 
محمود واعظي وزير ارتباطات در پاسخ به سؤال موج مبني بر اينکه آيا رفع فيلتر فيس‌بوک ادامه خواهد يافت يا خير؟ اظهار داشت: هيچ تصميمي براي رفع فيلتر فيس‌بوک نگرفته‌ايم.
وي افزود: رفع فيلتر چند ساعته فيس‌بوک در روزهای گذشته ناشي از افزايش چند آي‌پي جديد به فيس‌بوک بود.
وزير ارتباطات تصريح کرد: از آنجايي که اين آي‌پي‌ها شناسايي نشده بودند ما به رفع فيلتر چند ساعته فيس‌بوک برخورديم، اما پس از بررسي اين آي‌پي‌ها شرايط به همان حالت گذشته برگشت.
وي متذکر شد: براي رفع فيلتر فيس‌بوک بايد کميته‌ي خاصي تشکيل شده و نسبت به اين موضوع در آنجا تصميم‌گيري شود.

​​