رگولاتوری

فعالیتهای مرکز تحقیقات مخابرات از سر گرفته می شود

منبع: مهر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فعالیت های مرکز تحقیقات مخابرات مانند گذشته دنبال خواهد شد گفت: تلاش خواهیم کرد شرایط را به نحوی سامان دهیم که کارهای پژوهشی در حوزه ICT با جدیت بیشتری در این پژوهشگاه دنبال شود.
 
 
محمود واعظی با بیان اینکه اعتقاد راسخ دارم که مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشگاه ارتباطات و فناروی اطلاعات) باید یک شخصیت مستقل داشته باشد و برای مساعد کردن شرایط آن تمام تلاش خود را خواهم کرد، گفت: از نظر بودجه، پژوهشگاه را حمایت خواهیم کرد تا با جدیت بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد؛ همچنین وضعیت پرسنل و مشکلات موجود برطرف خواهد شد تا انگیزه لازم به کارکنان مرکز تحقیقات برگردد.
 
سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی گفت: اهمیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به اندازه ای است که در بحث بومی سازی و حمایت از تولیدات و تجهیزات داخلی بدون توچه به اهمیت پژوهش و تحقیق، توسعه در سازمان، شعاری بیش نخواهد بود.
 
واعظی با بیان اینکه معاونان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عملکرد مثبت این پژوهشگاه و تأثیر آن در پیشبرد پروژه های ICT امیدوارند افزود: از جایگاه برند مرکز تحقیقات مخابرات و از امتیازات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر کدام به نحوی بهره خواهیم برد و امیدواریم با استفاده از فرصت ها و با ارزش گذاشتن به تخصصهای این مجموعه، نسبت به ارتقاء جایگاه نظام از طریق حصول برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت اقدام کنیم.

​​