تلفن همراه

تدوین شش طرح در برنامه 5 ساله ارتباطات ثابت

مهندس کارگزار مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران شش طرح آشنا 5 ساله منابع انسانی شرکت ارتباطات ثابت ایران را، شامل آشنای سیمرغ، نخبه، همکار ، برتر، دانا و آشنای 7 در 24 نامید و افزود: مدیریت استعدادها، ساختارو فرایندها، فعالیت های منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت عملکرد و آموزش از طریق اجرای این طرح ها قابل تحقق است.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت، با بیان بخشی از اقدامات انجام شده در آشنای اول گفت: شرکت ارتباطات ثابت ایران در 8 اسفند 91 در اداره کل ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسید و اجرای سیاست های کلان ابلاغ شده نیز پس از آن پی گرفته شد.
 
وی افزود: برند آشنای اول به عنوان نماد شرکت انتخاب شد و واژه آشنا به دلیل قدمت چند دهه ارائه خدمات مخابراتی در کشور و واژه اول به دلیل اول بودن در ارائه خدمات مخابراتی و تداعی اول بودن در کنار همراه اول، برگزیده شد. انتخاب رنگ سرمه ای نیز به دلیل پیوند با رنگ شرکت مخابرات ایران و زرشکی به دلیل زیبایی و استحکام و تفاوت با سایر رنگ ها نیز دلیل انتخاب رنگ برند شرکت ارتباطات ثابت است.
 
مهندس کارگزار گفت: تنظیم برنامه راهبردی پنجساله ارتباطات ثابت با هماهنگی معاونت استراتژی و راهبرد مخابرات ایران در حال انجام است که تعیین و ارائه بوم مدل عملیاتی کسب و کار آشنای اول و تثبیت نقشه راه «آشنای اول» از آن جمله است.
 
وی سه فاکتور تثبیت، عملکرد برجسته و بهبود مستمر را نقشه راه شرکت ارتباطات ثابت ایران خواند و گفت : ایجاد پورتال اصلی شرکت ارتباطات ثابت به آدرس www.fci.co.ir نیز گامی مهم در پیشبرد آشنای اول است .
 
وی پروژه بهینه سازی دسترسی شبکه یا «کوثر» را از پروژه های مهم این شرکت اعلام کرد و درتشریح این طرح گفت: آماده سازی شبکه دسترسی، برای ارائه سرویس های نو، از الزامات توسعه آتی است و در این راستا کمیته مطالعاتی "بررسی راهکارهای بهینه سازی و آماده سازی شبکه" تشکیل شد.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت افزود: این کمیته با چهار کارگروه، در پی اجرای فرایند جایگزینی سیم مسی با شبکه فیبر نوری در کل کشور است.

​​