تلفن همراه

آفریقا و آسیا نقطه کانونی جذب سرمایه خدمات افزوده‌ای موبایل می‌شوند

پیش‌بینی‌های خدمات ارزش افزوده موبایل حاکی از این است که مناطق آفریقا و آسیا-اقیانوسیه، بازارهای بکری برای سرمایه‌گذاری در شرایط رکودی این حوزه تا سال ۲۰۱۸ خواهد بود.
 
 
به گزارش تسنیم، براساس تحلیل‌های مؤسسه تحقیقاتی اُووم، میزان درآمدهای جهانی خدمات ارزش افزوده موبایل با روند کندی تا سال 2018 ادامه خواهد داشت و این در حالی است که به صورت نقطه‌ای شیب این نمودار تنها در آفریقا و آسیا-اقیانوسیه صعودی و به نوعی با شیب تند خواهد بود.
به گفته "نها داریا" پژوهشگر ارتباطات این مؤسسه تحقیقاتی، بیشترین میزان درآمدزایی از خدمات این حوزه در منطقه آسیا-اقیانوسیه و با ترکیب نرخ رشد سالانه (CAGR) 13 درصد خواهد بود.
خاورمیانه و آفریقا نیز جزو دسته بعدی هستند که بیشترین درآمد را از این بخش خواهند داشت که میزان ترکیب نرخ رشد سالانه این دو منطقه 12 درصد خواهد بود.
بازارهای آفریقا بیشترین پتانسیل استفاده از خدمات ارزش افزوده را در میان سایر بازارهای منطقه‌ای دارند و در حال حاضر کمترین درآمد را از محل خدمات ارزش افزوده (VAS) به نسبت سایر کشورهای دنیا دارند.
سودآوری خدمات و سرویس‌های مبتنی بر موبایل در آفریقا، طبق پیش‌بینی‌ها به اندازه‌ای در این منطقه بالاست که بسیاری از سرویس‌دهندگان به دنبال تسخیر این بازار هستند و این مؤسسه هم گفته که آفریقا اولین بازار موبایل را از منظر سودآوری در دست خواهد داشت.
خدمات ارزش افزوده با توجه به رشد بازارهای نوظهوری چون تلاش مخابرات‌ها برای راه‌اندازی سرویس‌های موبایل TV، خدمات خانه‌های هوشمند، بسترهای امنیت، راه‌اندازی خدمات پرداخت و بازی‌های دیجیتال رنگ و رویی دیگر به خود در منتاطقی که کمتر توسعه یافته‌ هستند به خود خواهد گرفت.

​​