رگولاتوری

برات قنبری از تهیه حساب‌های اقتصادی بخش ICT خبرداد

به منظور شناسایی بازارهای هدف اولویت‌دار و هدایت سرمایه‌های موجود در بخش به سمت بازارهای دارای بازدهی بیشتر و ریسک کمتر، حساب‌های اقتصادی بخش ICT با همکاری مرکزآمار ایران تهیه می شود.
 
مهندس قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در نشست تخصصی مدیران کل ارتباطات استان ها در خصوص حساب‌های اقتصادی بخش ICT ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور نیل به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص افزایش سهم بخش IT در تولید ناخالص داخلی کشور و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی، شناسایی و مطالعه ابعاد مختلف اثرگذاری ICT در رشد اقتصادی به عنوان یکی از زیر ساخت‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار، ضروری است.. 
 
وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط متقابل و نزدیک توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توسعه ملی و قابلیت بخش ارتباطات و زیرساخت‌های اطلاعاتی در دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در تمامی نواحی کشور و رفع شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، شناسایی میزان سهم بخش ICT در کلان اقتصاد الزامی است.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، آشنایی با میزان نفوذ خدمات ICT در سایر فعالیت‌ها به منظور شناسایی بازارهای هدف اولویت‌دار و هدایت سرمایه‌های موجود در بخش به سمت بازارهای دارای بازدهی بیشتر و ریسک کمتر که منجر به ارتقای ارزش ‌افزوده ایجادی در بخش می‌شود، تهیه حساب‌های اقتصادی بخش ICT با همکاری مرکزآمار ایران در دستور کار قرار گرفت. 
برات قنبری با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: کسب اطلاعات دقیق پولی و اقتصادی بخش ICT از طریق اندازه‌گیری حساب‌های اقماری بخش و تعیین ارزش پولی فعالیت‌های اقتصادی بخش به تفکیک "فناوری اطلاعات (IT)" و "ارتباطات (CT)" از جمله دستاوردهای اجرای این طرح محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که به واسطه اجرای این طرح، سهم صنعت فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی مطابق تکلیف مندرج در بند الف ماده 46 قانون برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه مشخص می شود تاکید کرد: از دیگر اهداف اجرای طرح تهیه حساب‌های اقتصادی بخش ICT می توان به طبقه‌بندی کلیه رشته فعالیت‌های بخش ICT بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی ISICv4، شناسایی وضعیت موجود بخش ICT در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور ، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مبتی بر آمار و اطلاعات دقیق و ارائه برنامه اجرایی مناسب برای دستیابی به رشد بخش و افزایش سهم آن در کل اقتصاد، اشاره کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این مطلب که این طرح در دو فاز اجرایی می شود تصریح کرد: همزمان، طرح دیگری با عنوان "آمارگیری تخصصی از خانوار و افراد در حوزه فاوا" در مجموعه وزارت با همکاری مرکز آمار ایران در حال اجرا است که اجرای همزمان این دو طرح مکمل یکدیگر بوده و در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی مربوط به بخش بسیار اثرگذار خواهند بود.

​​