رگولاتوری

افزایش درآمدهای وزارت ارتباطات در سال‌جاری

معاون وزير ارتباطات در مورد امكاناتي كه لايحه قانوني اجازه وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات به وزارت ارتباطات مي‌دهد، گفت: با اجراي اين قانون درآمدهاي دولت از محل حق امتياز اپراتورهاي ارتباطي و مخابراتي به وزارت ارتباطات مي‌رسد كه اين مبلغ در سال 92 حدود 3 هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. 
 
به گزارش مهر برات قنبري به تشريح امكاناتي كه لايحه قانوني اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي‌دهد، پرداخت و اظهار داشت: حق السهم دولت در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل درآمد اپراتورها، خدمات عمومي اجباري، خدمات فركانس و خدمات تنظيم مقررات و مبالغي از جرايم قانوني كه به تبع عدم ايفاي تعهد دارندگان پروانه دريافت مي‌شد، تأمين مي‌شود. وي با بيان اين‌كه تاكنون حق‌السهم دولت از فعاليت بخش ارتباطات كشور به خزانه دولت واريز مي‌شد و بخش كمي از آن در اختيار وزارت ارتباطات قرار مي‌گرفت كه اين مبلغ كفايت سرمايه‌گذاري براي تأمين زيرساخت‌ها را نمي‌كرد، ادامه داد: براي مثال در سال 91 كل اعتباراتي كه به وزارت ارتباطات اختصاص پيدا كرد مبلغي حدود 300 ميليارد تومان بود و اين درحالي است كه حق‌السهم دولت از محل حق امتياز پروانه‌هاي فعاليت اين بخش رقمي بالغ بر 2 هزار و 800 ميليارد تومان برآورد مي‌شود و از اين محل كمتر از 15 درصد به وزارت ارتباطات اختصاص مي‌يابد.

​​