بازار سرمایه

افزایش بهای سهام مخابرات و همراه اول

بهای سهام شرکت‌های مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران همزمان با رشد شاخص بورس با رشد نمایی نیز مواجه شدند.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، بهای هر سهم شرکت مخابرات ایران امروز با ۷۳ ریال افزایش قیمت و دو درصد تغییر مثبت به سه هزار و ۷۲۸ ریال رسید.
معاملات سهام این شرکت با قیمت ۳۸۰۱ ریال آغاز و با قیمت ۳۷۲۸ ریال پایان یافت و بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۳۸۰۱ را ثبت کرد.
حجم معاملات سهام مخابرات امروز شش میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۹۲ سهم به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۲۹۲ ریال با ۲۵۵ معامله بود.
نماد اخابر امروز ۶۸٫۴۷ واحد تاثیر مثبت روی شاخص بورس داشت و ارزش بازار آن به ۱۷۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال رسید.
از سوی دیگر، سهام شرکت ارتباطات سیار ایران با ۸۷۱ ریال افزایش قیمت و ۱٫۶۱ درصد تغییر مثبت به ۵۵ هزار و ۸۴ ریال رسید.
معاملات سهام این شرکت با قیمت ۵۵ هزار و ۲۲۰ ریال آغاز و با قیمت ۵۵ هزار و ۸۴ ریال پایان یافت و بالاترین قیمت ۵۶ هزار و ۳۰۰ ریال و پایین‌ترین قیمت ۵۵ هزار و ۶۳ ریال را ثبت کرد.
حجم معاملات سهام همراه اول امروز به ۵۳۶ هزار و ۱۷۲ سهم به ارزش ۲۹ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۱۳۸ سهم با ۱۸۸ معامله رسید.
نماد همراه نیز امروز ۳۶٫۷۷ واحد تاثیر منفی روی شاخص بورس داشت و ارزش بازار آن به ۱۱۳ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۶۲۳ میلیون ریال رسید.

​​