رگولاتوری

مرکز تحقیقات مخابرات از پژوهشگاه ICT منفک شد

منبع: Fars News
سال گذشته مرکز تحقیقات مخابرات ایران به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتقا یافت و سپس به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام داد. اما وزیر ارتباطات معتقد است که مرکز تحقیقات باید مجزا حفظ شود و فعالیت پژوهشگاه ICT نیز ادامه یابد.
 
 
به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس جدید مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منصوب کرده است.
 
محمود واعظی برای این انتصاب موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را نیز جلب کرده است.
 
مرکز تحقیقات مخابرات ایران حدود 40 سال پیش با هدف انجام پژوهش در حوزه مخابرات تاسیس شده که در حدود 2 تا 3 سال پیش به موسسه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شد و سال گذشته به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد.
 
سپس این پژوهشگاه توسط رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر کرد که این تغییر به یک مناقشه جدی تبدیل شد تا آنجا که بازگشت به حالت قبل، به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان ICT و نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات مطرح شد.
 
تمام این تاسیس‌ها و تغییرها در یک ساختمان واقع در امیرآباد شمالی انجام شد.
 
اکنون حکم وزیر برای انتصاب توامان محمد خوانساری به دو سمت رئیس جدید مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشان از تصمیم جدی وزیر دولت روحانی برای احیای مرکز تحقیقات مخابرات ایران دارد.
 
شنید‌ه‌ها حاکی از این است که وزیر جدید معتقد است برند مرکز تحقیقات مخابرات ایران باید ماهیت مجزای خود را حفظ کند و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به صورت مجزا فعالیت داشته باشد.
 
همچنین از مرکز ملی فضای مجازی خبر می‌رسد که دیگر پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه فضای مجازی که در دوران مسئولیت رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی، قد علم کرده بود وجود خارجی ندارد و قرار است پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مواقع نیاز بازوی تحقیقاتی مرکز ملی فضای مجازی باشد.
 
به این روش وزیر ارتباطات به یکی از وعده‌های خود به مجلس در روز جلسه رای اعتماد عمل کرد؛ مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از پژوهشگاه فضای مجازی باز پس گرفت و استقلال مرکز تحقیقات مخابرات را حفظ کرد.

​​