تلفن همراه

اختلال در اینترنت رایتل

منبع: ایسنا
شب گذشته و صبح امروز اینترنت اپراتور سوم در نقاط مختلف برای ساعاتی دستخوش اختلال شد.
 
 
شب گذشته پس از ساعت 23 در برخی نقاط دسترسی به اینترنت اپراتور سوم ناموفق بود که به گفته کارشناسان بخش خدمات این اپراتور دلیل این اختلالات طرح اپراتور سوم برای توسعه و بهبود شبکه بوده است.
 
بنابر گفته کارشناسان این بخش از ساعت 23 شب گذشته تا شش صبح امروز به دلیل طرح‌های توسعه‌ای اینترنت این شبکه در نقاط مختلف کشور با اختلالات و کندی‌های همراه شده است.
 
پیگیری ایسنا برای دریافت توضیحات تکمیلی بخش فنی اپراتور سوم در این زمینه ادامه دارد.

​​