فناوری اطلاعات

پیشگویی های شرکت ExtraHOP از سال 2014

شرکت ExtraHop، امروز پیشگویی های خود را برای شرکت های IT در سال 2014 منتشر کرد.
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، برپایه اطلاعاتی که این شرکت از استفاده کنندگان و همکاران تجاری خود و همچنین ایده های تحلیلگران و مدیران شرکت ها بدست آورده است، این شرکت پیش بینی می کند که IT و سهام داران تجاری آن مرز های کنجکاوی را در می نوردند و از طریق شبکه های ارتباطی بر پایه ویندوز و همینطور فضاهای به اشتراک گذاری مطالب به دستیابی به نسل بعدی تکنولوزی نزدیک خواهند شد.
 
بعنوان بخش مهمی از این حرکت رو بجلو، شرکت های IT شروع به کنکاش و کاوش برای یافتن راه های جدیدی برای دستیابی ایمن و مطمئن به نرم افزار ها و زیر ساخت هایشان با عملکرد بهتر، محدوده دستیابی وسیع تر و امنیت بیشتر کرده اند.
 

​​