برات قنبری: توسعه پست موجب کاهش هزینه‌های عمومی دولت می‌شود

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات :توسعه شبکه پست موجب کاهش هزینه های عمومی دولت می شود توسعه شبکه و سرویس های پستی علاوه بر بازگشت شأن و جایگاه این شبکه کهن ارتباطی، موجب کاهش هزینه های عمومی دولت می شود.

قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر در همایش سراسری مدیران و معاونین شرکت پست ضمن بیان این موضوع، گفت: با توجه به این که بسیاری از خدمات ارتباطی در کشور توسط شرکت پست مرتفع می شود ما نیاز داریم تا برای کاهش هزینه های عمومی و همچنین توسعه عدالت اجتماعی، زیرساخت های پستی را گسترش داده و از قدیمی ترین شبکه ارتباطی کشور حمایت کنیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر سپس به تشریح برنامه های پنج ساله کشور پرداخت و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به این که در برنامه سوم و چهارم توسعه یک هزار میلیارد تومان برای زیرساخت های بخش پست در نظر گرفته شده بود ولی متأسفانه این امر در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار نگرفته و اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.
 
قنبری سپس با اشاره به خصوصی سازی پست و تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی سازی اگر به موقع و در شرایط درست انجام شود منشأ خیر و تحول می شود، ولی این امر مستلزم فراهم شدن زیرساخت ها و تدوین سازوکارهای مناسب است.
وی در ادامه ارائه اطلاعات درست و شفاف را لازمه اعتبار یک مجموعه برشمرد و افزود: از رموز موفقیت یک مجموعه، داشتن صداقت و اعلام مسائل و مشکلات واقعی است که به اعتقاد مدیرعامل پست مهم ترین مسأله این شبکه، بازتعریف درست از منابع و شاخص های پستی است که می بایست مسئولان مربوطه هرچه سریع تر تعریف مناسبی که قابل استناد باشد را به این معاونت اعلام کنند.
 
قنبری ضمن بیان توانمندی های شبکه پستی و تأثیر آن در کاهش هزینه های عمومی اظهار داشت: بخش پست یک بنگاه اقتصادی است که براساس برنامه سوم و چهارم توسعه ما در نظر داشتیم تا این بخش در کنار پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام به یک توسعه متوازن مالی و فرودگاهی دست پیدا کند که این امر محقق نشده و ما باید برای تحقق آن و با استفاده از تجربه گذشته این تحول را در این بخش ایجاد نمائیم.
 
معاون برنامه ریزی وزیر بازارهای متنوعی را که نیاز به استفاده از خدمات پستی دارند را بسیار زیاد دانست و افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات ما در این بخش خودپستچی گری است که می بایست با برنامه ریزی مناسب جلوی این کار گرفته شده و این ترافیک به شبکه پست بازگردد و در همین راستا نیز بازاریابی خوبی صورت گیرد تا سازمان ها و دستگاه های اقتصادی که نیاز به برخورداری از یک شبکه ایمن و ارزان دارند از خدمات پستی بهره مند شوند.
 
نیازسنجی و چیدمان برنامه ها براساس فناوری های روز یکی دیگر از مباحثی بود که مهندس قنبری در این خصوص به آن اشاره کرد و گفت: شرکت پست باید در راستای منافع اقتصادی خود، سرویس هایی را که توجیه اقتصادی دارد را شناسایی و احصا کرده و در این زمینه سازماندهی مجددی انجام دهد.
وی داشتن تفکر تغییر را لازمه ایجاد آن برشمرد و افزود: با شناختی که از مجموعه مدیران، مسئولان و همکاران شبکه پستی دارم اگر بخواهیم می توانیم تغییر و تحول بزرگی در مجموعه پست ایجاد کنیم و امیدوارم به زودی شاهد این تغییر باشیم.

​​