اپراتورها

پایان آنتن‌ ندادن‌ موبایل با رومینگ ملی/ ۳ خدمت جدید وزارت ارتباطات

رومینگ ملی موبایل به اپراتور اجازه می‌دهد در جایی که آنتن ندارد از آنتن و شبکه اپراتور دیگر استفاده کند و پایانی باشد بر عدم آنتن‌دهی موبایل. مقررات این خدمت سال گذشته به تصویب رسیده؛ اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید این خدمت به همراه ۲ خدمت دیگر در اولویت‌های وزارتخانه است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند برنامه اولویت‌دار در دستور کار خود را اعلام کرده است.
 
محمود واعظی گفته: وزارت ارتباطات سه سیاست را در دستورکار دارد، نخست همکدی داخل استانی تلفن ثابت باید انجام شود، دوم؛ شبکه تلفن همراه باید FLAT (یکسان) شود و سوم؛ باید اپراتورهای تلفن همراه را متقاعد کنیم که رومینگ ملی بین آنها وجود داشته باشد.
 
وی تأکید کرد: مرحله نخست، برقراری رومینگ ملی بین اپراتورها و مرحله دوم، جابه‌جایی شماره بین اپراتورها است که این اولویت‌ها در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود و مرحله سوم را نیز نگفت و اعلام آن به بعد موکول کرد.
 
وزیر ارتباطات در توضیح بیشتر و ضرورت برقراری رومینگ ملی یادآور شد: هم‌اکنون مشترکی که از یک اپراتور سیم‌کارت دارد اگر این سیم‌کارت در منطقه‌ای آنتن ندهد، ارتباط مشترک با شبکه کلاً قطع می‌شود، اما با رومینگ ملی، آنتن سیم‌کارت روی اپراتوری که در آن منطقه آنتن قوی‌تری دارد منتقل می‌شود و به این ترتیب موبایل مشترک هیچ‌گاه فاقد آنتن‌ نخواهد بود.
 
اما تصویب مقررات رومینگ ملی، به یک سال پیش باز می‌گردد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ١٣١ مورخ 16/11/1390 را تصویب کرده است.
 
این مصوبه به منظور تسریع در توسعه و ارتقاء کیفی خدمات تلفن همراه، کاهش قیمت تمام شده شبکه‌ها و استفاده بهتر از زیرساخت‌های موجود در کشور تعیین شده است.
 
رومینگ ملی، خدمتی است که با استفاده از آن، یک اپراتور، خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکان اپراتورهای میهمان قرار می‌دهد و با انعقاد موافقتنامه، از اپراتور میهمان، هزینه دریافت می‌کند.
 
در این حالت هنگامی که مشترک اپراتور میهمان، از محدوده پوشش‌دهی شبکه موضوع پروانه خود خارج می‌شود، به‌صورت خودکار امکان برقراری ارتباط و دریافت خدمات تعریف شده از طریق شبکه اپراتور میزبان را دارد.
 
طبق الزامات این مصوبه، هر یک از اپراتورها موظفند رومینگ ملی را برای هر اپراتور تلفن همراه دارای پروانه طبق موافقتنامه‌های که مبتنی بر مذاکرات فنی و تجاری لازم است، ارایه کنند.
 
این مذاکرات باید در طول 6٠ روز کاری از تاریخ درخواست اپراتور میهمان به اتمام رسیده و پیش نویس موافقتنامه، به امضای طرفین برسد.
 
اپراتور میزبان باید بر اساس موافقتنامه منعقده و با استفاده از تجهیزات رومینگ، نسبت به فراهم کردن خدمات رومینگ ملی برای مشترکان اپراتور میهمان، از یک تاریخ موثر، اقدام کند.
 
تاریخ موثر، تاریخ راه‌اندازی خدمات رومینگ ملی توسط اپراتور میزبان به اپراتور میهمان است.
 
اپراتور میهمان نباید به دلیل استفاده از خدمات رومینگ ملی هزینه اضافی از مشترکان خود دریافت کند و تنها در چارچوب تعرفه‌‌های مصوب کمیسیون مجاز است هزینه مکالمات را از مشترکان خود دریافت کند.
 
رعایت الزامات و تعهدات قید شده در پروانه اپراتور میهمان، همانند تماس اضطراری، ملاحظات پیوست امنیتی، نیازهای نظارتی و پدافند غیرعامل تحت هر شرایطی برای اپراتور میهمان الزامی است و استفاده از خدمات رومینگ ملی نباید مانعی برای انجام این تعهدات باشد.
 
اپراتور میزبان موظف است کیفیت خدمات ارایه شده به مشترکان خود را عیناً برای مشترکان اپراتور میهمان فراهم کند.
 
البته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص زمان اجرای این آیین نامه، گفته: آیین نامه به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است اما اجرای آن اختیاری بوده و الزامی نیست. براین اساس چنانچه اپراتورهای موبایل نیاز به پوشش مشترکانشان در مناطقی که پوشش کافی شبکه وجود ندارد داشته باشند از مقررات این آیین نامه برای همپوشانی شبکه استفاده می‌کنند.

​​