باندپهن ثابت

زیرساخت مدعی شد: سی و پنج درصد محتوای مصرفی دیتای کشور در ایران میزبانی می شود

هم اکنون سی و پنج درصد محتوای مصرفی دیتای کشور در داخل کشور میزبانی می شود سی و پنج درصد محتوای مصرفی شبکه اطلاعات کشور در بستر IP در داخل کشور میزبانی می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت مهندس حسن کریمی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت تاکنون موفق شده است میزبانی 25 در صد محتوای مصرفی کشور را به داخل منتقل کند وده درصد دیگر محتوا نیز توسط شرکت های داخلی میزبانی می شود بنا براین در مجموع 35 در صد محتوای مصرفی در داخل کشور میزبانی می شود.
مهندس کریمیبا اشاره به مشوق هایی که شرکت ارتباطات زیرساخت برای انتقال میزبانی به اجرا گذاشته است گفت :علاوه بر این شرکت هایی که محتوای خود را به داخل کشور منتقل می کنند می توانند برای به روز کردن این محتوا از اینترنت رایگان شرکت ارتباطات زیرساخت بهره مند شوند.
مهندس کریمی توضیح داد:شرکت هایی که محتوای خود را به داخل منتقل می کنند به ازای هر پنج گیگا ظرفیتی که به داخل کشور منتقل ی کنند می توانند دو گیگا ظرفیت محتوا ی دیگران را رایگان استفاده کند.
معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به این نکته که با انتقال میزبا نی به داخل کشور قیمت اینترنت کاهش می یابد توضیح داد: از آنجا که هزینه شرکت ارتباطات زیرساخت به این ترتیب کاهش می یابد چرا که نیاز به ارز کمتری برای واردات اینترنت خواهیم داشت .
وی تصریح کرد:از سوی دیگر سرعت دسترسی به اینترنت افزایش می یابد زیرا محتوا در کشور های دیگر نیست و در کشور خودمان در مسیر کوتاه تری در دسترس است .
مهندس کریمی در ادامه گفت:تمام کشور ها برای انتقال میز بانی به کشورشان تلاش می کنند به عنوان نمونه کره جنوبی میزبانی 80 درصد محتوا مورد مصرفش را به داخل کشورش منتقل کرده است.
وی در پایان گفت : شرکت ارتباطات زیرساخت به این ترتیب تاکنون موفق شده است 35 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت پهنای باند را با انتقال میزبانی و ترافیکی که با داخل کشور منتقل کرده ،آزاد سازی نماید.

​​