فناوری اطلاعات

چرا صورتک هاي آخرين خبر حذف شد؟

آخرين خبر نوشت: سياست گذاري آخرين خبر در يک سال گذشته ارايه محتواي جامع و بروز و براساس اعتدال، بي طرفي و باور به مصالح عالي مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ، در چهارچوب قوانين رسانه اي کشور و برقراري ارتباطي دوسويه با مخاطبان خود بوده است.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا، گردانندگان نرم افزار موبایلی آخرین خبر نوشتند: اينک باتوجه به فراگيري "آخرين خبر" دستگاه هاي ذي ربط دغدغه ي را درباره تشويش اذهان عمومي با ابزار "صورتک ها" که در "آخرين خبر" انجام مي شد رابه ما اعلام کرده اند که قاعدتا برمبناي امکان جعل و نظرسازي از امکان ابراز احساسات به مطالب منتشر شده مورد توجه قرار گرفته است ، در اين راستا طي چند سال اخير خبرها و نشانه هايي از استقرار تيم هاي رسانه اي معاند در برخي کشورهاي همسايه در جهت تاثيرگذاري منفي بر فضاي رسانه هاي سايبري کشور و توليد نظرات جعلي و غيرواقعي وجود دارد اما تلاش ما در "آخرين خبر" براين بوده که به لحاظ فني امکان نفوذ و جعل نظر را در آخرين خبر به حداقل برسانيم. 
 
گردانندگان آخرین خبر در اطلاعیه خود تصریح کرده اند: با اين وجود براساس نظر دستگاه هاي ذيصلاح بناچار امکان ابراز احساسات به مطالب منتشر شده که با ابزار "صورتک ها" يا "مودها" انجام ميشد از مورخ 19بهمن ماه غير فعال شده است که ازاين بابت از همه آخرين خبري ها عذرخواهي مي کنيم.

​​