بازار سرمایه

فیضی: تا پایان اقساط برنامه‎ای برای واگذاری سهام مخابرات نداریم

مدیرعامل شرکت توسعه‎ی اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی مخابرات)، گفت: تا کنون اقساط خرید سهام مخابرات را بدون وقفه پرداخت کرده‎ایم و تا زمانی که این اقساط به انتها نرسیده به نفع نخواهد بود که اعتماد مبین بخواهد سهامش را واگذار کند.
 
به گزارش وبسایت رسمی شرکت مخابرات استان تهران، "صابر فیضی" مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات ایران در زمان خصوصی سازی این شرکت که در حال حاضر عهده دار مدیرعاملی شرکت مالک سهام مدیریتی مخابرات است، در گفت‎وگویی در خصوص برنامه‎ی شرکت تحت مدیریتش برای فروش سهام عمده‎ی مخابرات به شرکت‎های داخلی و یا خارجی، اظهار داشت: "در حال حاضر نیازی به این موضوع احساس نمی‎شود که بخواهیم سهام مخابرات را به شرکت‎های داخلی و یا خارجی واگذار کنیم".
 
فیضی افزود: "این بدان معناست که در دوران پرداخت اقساط سهام واگذار شده، کار صحیحی نیست که فکر فروش سهام به سایرین باشیم".
 
مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران، در ادامه خاطرنشان کرد: "در زمان خرید سهام 1600 میلیارد تومان پرداخت شد و بعد از آن به مدت 8 سال می‎بایست اقساط به صورت سالانه به مبلغ 1000 میلیارد تومان پرداخت شود که خوشبختانه این اقساط تا کنون بدون وقفه پرداخت شده است".
 
مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین تاکید کرد: "تا زمانی که بحث اقساط به اتمام نرسیده به نفع نخواهد بود که شرکت توسعه اعتماد مبین بخواهد سهام خود را واگذار نماید".

​​