بازار سرمایه

مخابرات: افزایش 8 برابری قیمت کابل در 4 سال و افزایش 4برابری هزینه نگهداری شبکه

معاون شرکت مخابرات ایران از افزایش 8 برابری قیمت کابل مخابراتی و 4 برابری هزینه های نگهداری شبکه مخابراتی کشور در 4 سال اخیر خبر داد و گفت: این افزایش قیمت به همراه مشکل انتقال وجه مشکلاتی را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور به همراه داشت.
 
علی سپهری راد در گفتگو با مهر، با اشاره به مشکلاتی که ظرف 4 سال گذشته و با وجود تحریم های موجود عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور را در پی داشت اظهار داشت: در بخش نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی نیازی به شرکتها و نیروهای خارجی وجود نداشته و ندارد و مخابرات این بخش را با توان داخلی هدایت می کند.
 
وی با بیان اینکه افزایش نرخ تجهیزات مخابراتی در چند سال اخیر یکی از مشکلات بزرگ بر سر راه توسعه بوده است که مخابرات آن را به هر نحوی که شده جبران کرده گفت: برای مثال در برخی بخش های تجهیزات و نگهداری شبکه با افزایش چندبرابری هزینه ها روبرو بودیم.
 
معاون حقوقی و تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران از افزایش 8 برابری قیمت کابل های مخابراتی در شبکه پسیو مخابرات با افزایش قیمت جهانی مس ظرف 4 سال اخیر خبر داد و گفت: در همین حال هزینه نگهداری شبکه مخابرات نیز افزایش 4 برابری داشته است.
 
وی با تاکید براینکه بخشی از این هزینه ها با بکارگیری پرسنل توانمند داخلی جبران شد افزود: برغم عواملی که توسعه مخابرات را با کندی مواجه می کرد اما تلاش برای برون رفت از این چالش به بهترین نحو ممکن صورت گرفت؛ در این میان مشکل انتقال وجه با کشورهای طرف قرارداد برای دریافت تجهیزات خریداری شده از جمله مشکلاتی بوده و هست که از بعد اقتصادی روند توسعه مخابرات را کند کرده است؛ از این رو در صورت حل این مشکل، توسعه شبکه مخابراتی کشور رشد چشمگیری خواهد داشت.

​​