تلفن همراه

قطعی 60 درصد از تلفنهای ثابت اروندکنار و نبود اعتبار برای ترمیم خطوط!

رییس شورای اسلامی شهر اروندکنار گفت: در حال حاضر 60 درصد از تلفنهای ثابت شهر اروند کنار قطع است.
 
 
عبدالرضا پورنصاری صبح امروز در جلسه شورای اداری در محل بخشداری اروندکنار افزود: مسئولان اداره مخابرات نبود اعتبارات برای انجام ترمیم  خطوط را دلیل قطعی این خطوط عنوان کرده اند.
 
رئیس شورای اسلامی شهر اروندکنار تصریح کرد: در زمان حاضر 300 نفر با مدرک لیانس و فوق لیسانس به شورای شهر جهت اشتغال مراجعه کرده اند.
 
وی خواستار توجه جدی مسئولان به رفع مشکلات اروندکنار شد.

​​