تلفن همراه

قرارداد فاز طراحی پروژه یکپارچه سازی شبکه ثابت و سیار مخابرات امضا شد

در راستای یکپارچه سازی شبکه های مخابراتی ثابت و سیار کشور ، قرار داد فاز طراحی پروژه NOC + IPNI میان شرکت مخابرات ایران و شرکت KT کره جنوبی منعقد شد.
 
در آئین امضای این قرار داد ، که با حضور پور رنجبر ، مدیر عامل و قنبریان معاون شبکه شرکت مخابرات ایران و نمایندگان شرکت KT برگزار شد ؛ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با آغاز فاز طراحی این پروژه تنها پنج درصد از آن محقق می شود.95 درصد بقیه مربوط به فاز خرید و نصب تجهیزات آن است.
 
پور رنجبر افزود : یکپارچه سازی مخابرات ثابت و سیار ، برای هر دو شرکت مخابرات ایران و KT فرصت خوبی ست ؛ زیرا که بر این اساس می توان شبکه IP جدیدی را یکپارچه و باکیفیت در سراسر کشور به مشتریان عرضه کرد .
 
گفتنی ست ؛ پروژه NOC + IPNI در فاز نخست ، شامل ارزیابی و طراحی است .شرکت KT می بایست در این فاز که یک سال به طول می انجامد، پس از انجام تحلیل محیطی از وضع مخابرات ، بهترین طرحی که می تواند مخابرات ایران را به استانداردهای بین المللی نزدیک کند ، به همراه فهرست تجهیزات مورد نیاز ، ارایه کند .
هدف از اجرای این پروژه ، ایجاد بستر مناسب برای یکپارچه سازی شبکه مخابرات ایران، افزایش ظرفیت و کیفیت مطلوب و بهینه سازی شبکه های موجود است.بر این اساس ، امکان طراحی سیستم کنترل مانیتورینگ متمرکز ، به منظور اعمال مدیریت یکپارچه تمامی اجزای شبکه ، فراهم می شود.

​​