تلفن همراه

عضو شورای شهر قم: تماس تصویری حریم خانواده را نشانه می‌گیرد!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی قم گفت: تماس تصویری را مانند یک اسلحه باید در نظر داشت، اگر این تکنولوژی بدون حد و مرز در اختیار جوانان، قرار داده شود آسیب بزرگی است که نباید از آن غافل شد.
 

مصطفی ملایی در گفت‌و‌گو با تسنیم در قم، با اشاره به ورود فناوری و تکنولوژی‌های جدید در زندگی مردم، اظهار کرد: تکنولوژی به تنهایی چیز بدی نیست و ضعف نیست، بلکه می‌توانند عامل پیشرفت اجتماعی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی قم، با بیان اهمیت محتوای تکنولوژی‌ها، افزود: اگر تکنولوژی را به عنوان یک ظرف در نظر داشته باشیم، در می‌یابیم که محتوای ظرف برای ما بسیار مهم است نه خود ظرف؛ بنابراین اینکه چه کسی قرار است از محتویات این ظرف استفاده کند اهمیت دارد و چگونگی استفاده از این محتویات اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان شباهت تکنولوژی و اسلحه، تصریح کرد: اسلحه هم یک تکنولوژی است، اما اینکه اسلحه در دست چه کسی و با چه هدفی قرار می‌گیرد، اهمیت دارد زیادی دارد ونباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی قم با بیان تفاوت سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی، عنوان کرد: تفاوت این دو سبک زندگی در جهان بینی است، اگر جهان بینی حول محور انسان باشد اومانیسم است، اگر جهان بینی حول محور خدا شود مکتب اسلامی می‌شود.
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی در جهان بینی است
وی با اشاره به پیوند تکنولوژی با زندگی امروزی، بیان کرد: تمام نظام‌ها از جمله استفاده از تکنولوژی جزیی از سبک زندگی است و مردم نمی‌توانند از تکنولوژی بی‌بهره باشند، بنابراین با برنامه ریزی مناسب باید تکنولوژی را در اختیار مخاطبان قرار داد.
ملایی با اشاره به اهداف پشت پرده ورود تکنولوژی در زندگی، تاکید کرد: در سبک زندگی اسلامی اهداف استفاده از تکنولوژی، مخاطب و افکار عمومی جامعه، محتوای تکنولوژی اهمیت زیادی دارد، اگر هدف برای تحقق آرمان‌های الهی در جامعه باشد بسیار خوب است و باید از آن حمایت کرد چون دیدگاهی الهی را حمایت می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی قم با اشاره به تاثیر منفی برخی از تکنولوژی‌ها، گفت: اگر هدف ورود تکنولوژی در جامعه، شکستن حریم‌ها توام با آسیب‌های اجتماعی، فردی و خانوادگی باشد، این تکنولوژی اسلحه‌ای آماده شلیک به خود می‌شود.
وی با اشاره تهدید تماس تصویری برای خانواده‌ها، تاکید کرد: ورود تکنولوژی گاهی آسیب‌هایی به همراه دارد، که آسیب‌های غیر ملموس را نمی‌توان نادیده گرفت مثل مباحث اجتماعی، بنابراین یک متخصص و کار‌شناس باید این مسئله را آسیب‌شناسی کند که اگر تکنولوژی تماس تصویری در خانه‌ها وارد شود، چطور شکستن حریم‌های خانوادگی را می‌توان کنترل کرد.
آسیب‌های غیر ملموس رایتل را جدی بگیرید
ملایی با اشاره به وظیفه مسئولان در برابر ورود تکنولوژی به بطن جامعه، افزود: اگر قرار است تکنولوژی تماس تصویری در منازل ورود پیدا کند، باید ظزفیت سازی شود، مدیران جامعه و کار‌شناسان قوانین ورود این تکنولوژی را تدوین کنند و در اختیار جامعه قرار دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی قم با اشاره به ماهیت تکنولوژی تصویری، تصریح کرد: تماس تصویری را مانند یک اسلحه باید در نظر داشت، اگر این تکنولوژی در اختیار ادارات برای ویدئوکنفرانس‌ها در نظر گرفته شود مطلوب است، اما اگر همین تکنولوژی در اختیار جوانان، بدون حد و مرز قرار داده شود آسیب بزرگی است که نباید از آن غافل شد.
وی با اشاره به قوانین اسلامی برای زندگی آسان، بیان کرد: در سبک زندگی اسلامی حتی درباره خوراک و غذای افراد تاکید زیادی شده است، وقتی که دین برای غذا خوردن که جز حداقل‌های زندگی بشری است، آیات و روایات را بیان می‌کند، از زندگی اجتماعی بشر غافل نیست.
ملایی با تاکید به برنامه ریزی قبلی برای ورود تکنولوژی، خاطرنشان کرد: تکنولوژی سبب رشد و تعالی جامعه است، اما باید ظرفیت‌ها را در نظر داشت و بر اساس آن یک تکنولوژی را در جامعه وارد کرد که بعد از مدتی مجبور نباشیم با هزینه‌های سنگین آن تکنولوژی را جمع آوری کنیم.

​​