تلفن همراه

همراه اول به تمام مشترکین خود 2هزار تومان اعتبار هدیه میدهد

به مناسبت فرا رسيدن عيد نوروز و در بيستمين سال فعاليت همراه اول، اين اپراتور به همه مشتركين خود هديه مي دهد.

 

به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، از ابتداي سال جديد تا پايان روز چهارشنبه ۱۳ فروردين ماه ۹۳، كليه ۵۷ ميليون مشترك دائمي و اعتباري همراه اول مي توانند در طرح رايگان اين اپراتور ثبت نام كنند و از ۲۰ هزار ريال اعتبار داخل شبكه(همراه اول و تلفن ثابت) بهره مند شوند.
بر اساس اين گزارش، ثبت نام مشتركين از طريق ارسال عدد ۴۴ به سرشماره ۱۱۱ و يا شماره گيري كد دستوري #۴۴*۱۱۱* امكان پذير است. پس از ارسال، پيامكي با مضمون «مشترك گرامي، نوروز ۹۳ مبارك. عيدي ۲۰ هزار ريالي همراه اول (داخل شبكه) براي شما فعال گرديد. مهلت استفاده تا ۱۳/۱/۹۳ مي باشد.» براي مشتركين ارسال مي شود.
اين گزارش مي افزايد: پس از دريافت عيدي ۲۰ هزار ريالي، امكان استفاده از آن در كاركرد داخل شبكه(همراه اول و تلفن ثابت) براي مشترك امكان پذير است. امكان خريد بسته، استفاده از خدمات ارزش افزوده، تماس رومينگ و خارجه با اين اعتبار امكان پذير نيست.
مشتركين دائمي از طريق شماره گيري كد دستوري #۴۴۹*۱۱۱* و مشتركين اعتباري از طريق شماره گيري كد دستوري #۱۱*۱۴۰* مي توانند از باقيمانده اعتبار خود مطلع شوند.
طبق اين گزارش امكان ثبت نام و دريافت بسته تنها براي يكبار و فقط در ايام نوروز امكان پذير است. 
۵۷ ميليون مشترك همراه اول مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر از جزئيات عيدي ۲۰ هزار ريالي خود كه جمعاً ۱۱۴ ميليارد تومان مي شود، به پرتال همراه اول به نشاني www.mci.irمراجعه كنند.

​​