فناوری اطلاعات

تغییر مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در آخرین روزهای سال92

در روزهای پایانی سال 92 بنیاد ملی بازی های رایانه ای دچار تغییرات اساسی شد.
 
به گزارش دنیای بازی، بعد از نزدیک به هفت سال، هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای تغییر کرد.
 
هیات مدیره جدید شامل نجفی سولاری، افراسیابی، مینایی، استاد زاده و فیض آبادی است. دکتر فیض آبادی نیز به عنوان مدیر عامل انتخاب شد. بنابراین انتظار می رود که از سال آینده شاهده تغییرات اساسی در بنیاد ملی بازی های رایانه ای باشیم.
 
بررسی ترکیب جدید هیات مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 
ترکیب هیات مدیره جدید بنیاد ملی بازی های رایانه ای حاوی نکات جالبی است. اولین نکته حضور جعفری سولاری و افراسیابی از مدیران مرکز رسانه های دیجیتال در هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای است. لازم به ذکر است که در طی هفت سال گذشته مرکز رسانه های دیجیتال نشان داده است که کاملا با ماهیت، هویت و حتا فلسفه وجودی بنیاد ملی بازی های رایانه ای مخالف است. بنابراین حضور دو نفر از مدیران ارشد این مرکز در هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای چندان نشانه ی خوبی به نظر نمی رسد.
 
حضور مینایی مدیر عامل سابق بنیاد ملی بازی های رایانه ای در هیات مدیره نیز کاملا نمادین به نظر می رسد. زیرا اگر قصد بر این بوده است که از مدیران بنیاد سابق فردی در هیات مدیره حضور داشته باشد بهترین انتخاب آقای بی طرف بود. زیرا آقای دکتر مینایی بیشتر یک شخصیت آکادمیک است تا مدیری اجرایی. نحوه عملکرد ایشان در بنیاد ملی بازی های رایانه ای و میزان حضور فیزیکی ایشان در بنیاد و امور اجرایی در طی هفت سال گذشته نیز موید این مدعا است. 
 
استاد زاده جوان ترین و بازی سازترین عضو هیات مدیره است که انتخاب ایشان در هیات مدیره یک نقطه ی قوت برای بازی سازان و بخش خصوصی و به خصوص بنیاد است. 
 
در نهایت دکتر فیض آبادی و مدیر عامل جدید بنیاد از مدیران با تجربه و اجرایی کشور است که در عرصه های گوناگون کاملا موفق عمل کرده است. امیدواریم با حضور ایشان روح تازه ای در بنیاد ملی بازی های رایانه ای و هنر صنعت بازی در کشور دمیده شود.
 

​​