تلفن همراه

با مصوبه رگولاتوری مکالمات تلفن ثابت و همراه اول گران می‌شود

در آخرین جلسه سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد مشترکان بر مبنای دقایق تصویب شد.
 
به گزارش روزنامه فناوران، به این ترتیب بر اساس این مصوبه سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال شده است. این در حالیست که پیش از این قیمت هر پالس (حدود 3 دقیقه مکالمه) 51 ریال بود که این رقم با مصوبه مذکور به 90 ریال افزایش یافت.
 
علی‌اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه ساده‌سازی شد، اظهار کرد: تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد مشترکان بر مبنای دقایق استفاده و ساده‌سازی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
وی افزود: مصوبه کمیسیون به منظور ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌ها، اجرای هم‌کدی در سطح استان‌ها، یکنواخت‌سازی در تعرفه‌های تلفن‌همراه، کمک به توسعه خدمات تلفن ثابت با تضمین درآمد منطقی برای این شبکه، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف زون‌های بین‌شهری و تعیین حق اشتراک به صورت پلکانی، فراهم‌کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی‌برای سال‌های آینده، به صورت ساده و شفاف در سه سطح مکالمات ثابت به ثابت داخل استانی، مکالمات ثابت به ثابت بین استانی و مکالمات تلفن ثابت به تلفن همراه تعیین شده است.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه اپراتورهای تلفن ثابت می‌توانند در چارچوب تعرفه‌های مصوب، بسته‌های تعرفه‌ای متفاوت برای افزایش ترافیک و درآمد تعریف کنند، گفت: بر اساس این مصوبه سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شده است.
وی افزود: همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد بصورت پلکانی با حداقل هزار ریال و حداکثر 12 هزار ریال تصویب شد.
عمیدیان با تاکید بر اینکه درگذر از دوره دیجیتال به دوران مبتنی بر IP ضرورت داشت که برای توسعه خدمات سرویس‌های ارتباطی، روش تعرفه‌گذاری پالس محور را به سرویس محور تغییر دهیم، تصریح کرد: کمیسیون تعرفه پایه یکنواخت یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه سیم‌کارت دائمی‌ برای اپراتورهای تلفن‌همراه برای تماس‌های درون شبکه‌‌‌ای را مستقل از مسافت 499 ریال تعیین کرده که براساس پروانه‌های صادره، اپراتورها می‌توانند در شرایط رقابتی تعرفه‌های مذکور را تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال کنند که سقف این تعرفه برابر 599 ریال خواهد بود و این مبلغ برای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌تواند حداکثر 50 درصد بالاتر باشد.
وی تصریح کرد: همچنین در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 92 به منظور حمایت از حقوق مشترکان، اجرای دقیق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که قبلاً تصویب شده بود مورد تاکید قرار گرفته و از سازمان خواسته شد بر اجرای آن نظارت کامل داشته باشد.
براساس این مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتی می‌توانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه یا تضمین پرداخت مشترکان را یکطرفه کنند که مشترک بیش از 80 درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کند.

​​