تلفن همراه

ویدئو: فرصت یکماهه وزیر به اپراتورها برای رومینگ ملی


​​