تلفن همراه

نتیجه مقایسه رسمی پوشش‌ همراه اول و ایرانسل اعلام شد: ایرانسل پوشش بهتری نسبت به همراه اول دارد

منبع: Fars News
معاون رگولاتوری با تحلیل وضعیت سطح پوشش شبکه اپراتورهای اول و دوم در مناطق ۲۲ گانه تهران از دید مشترکین، گفت: میانگین درصد عدم پوشش‌دهی مناسب شبکه همراه اول ۱۵٫۱۸ و این میانگین در شبکه ایرانسل ۶٫۳ درصد بوده است.
 
 
حسن رضوانی گفت: نتایج ارزیابی وضعیت پوشش شبکه اپراتورها نشان می‌دهد اپراتور اول (شرکت ارتباطات سیار) در 14 منطقه و اپراتور دوم (شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل) در 3 منطقه از شهر تهران بیش از 10 درصد پوشش‌دهی نامناسب دارند.
 
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اپراتورهای اول و دوم در شاخص‌های سطح سیگنال دریافتی مشترکین از شبکه، در شش ماهه دوم سال 92 مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، افزود: با توجه به اندازه‌گیری‌های انجام شده در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران، میانگین درصد عدم پوشش‌دهی مناسب شبکه همراه اول  15٫18 و این میانگین در شبکه ایرانسل 6٫3 درصد بوده است. بر اساس نتایج گزارش‌ها، اپراتور ایرانسل از نظر پوشش شبکه در سال 92  وضعیت بهتری نسبت به همراه اول داشته است.
 
وی اظهار کرد:  تحلیل بررسی‌های انجام شده طی سه سال گذشته در سطح شهر تهران نشان می‌دهد با توجه به اقدامات مناسب اپراتورها در جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات و ایجاد رضایتمندی مشترکین، پوشش‌دهی مناسب شبکه شرکت ارتباطات سیار و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل رو به بهبود بوده است.
 
رضوانی در تشریح ارزیابی سه سال گذشته وضعیت پوشش اپراتورها گفت: در سال 90 درصد پوشش‌دهی مناسب شرکت ارتباطات سیار، 78 درصد بود که در سال 91 به 80٫31درصد  و در سال 92 به 84٫82 درصد رسیده است. همچنین درصد پوشش‌دهی مناسب در سال 90 برای شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 89 درصد بوده که در سال 91 به 96٫6 درصد رسیده و در سال 92، این میزان 93٫7 درصد برآورد شده است.
 
 

​​