تلفن همراه

مهلت ۴۵ روزه رگولاتوری برای تسویه حساب بین دارندگان پروانه در اتصال متقابل

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهلت تسویه حساب مالی بین دارندگان پروانه درخصوص اتصال متقابل را ۴۵ روز تعیین کرد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۸۴ خود در ۲۵ فروردین سل ۹۲ موضوع اختلاف بین دارندگان پروانه درخصوص اتصال متقابل را بررسی و به منظور جلوگیری از اختلاف آنان در این خصوص ماده واحده‌ای را تصویب کرد که از اول اردیبهشت ماه سال ۹۳ قابل اجرا است.
براساس این مصوبه کلیه دارندگان پروانه ارایه خدمات مخابراتی موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز پس از پایان هر مقطع دو ماهه نسبت به تسویه حساب مالی اقدام کنند.
در غیر این صورت دارنده پروانه بدهکار علاوه بر جرایم تعیین شده در خصوص نقض تعهدات مندرج در مفاد موافقتنامه پروانه، مشمول پرداخت خسارت نیز خواهد شد.
 

​​