تلفن همراه

رگولاتوری: همراه اول در ۱۴ منطقه و ایرانسل در سه منطقه از 22 منطقه تهران پوشش مناسب ندارند

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سومین دوره از نتایج ارزیابی وضعیت پوشش اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در مناطق ۲۲گانه تهران، همراه اول در ۱۴ منطقه و ایرانسل در سه منطقه از شهر تهران بیش از ۱۰ درصد پوشش‌دهی نامناسب دارند.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اعلام این خبر گفت: نتایج ارزیابی وضعیت پوشش شبکه اپراتورها نشان می‌دهد اپراتور اول (شرکت ارتباطات سیار) در ۱۴ منطقه و اپراتور دوم (شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل) در ۳ منطقه از شهر تهران بیش از ۱۰ درصد پوشش‌دهی نامناسب دارند.
وی با اشاره به اینکه اپراتورهای اول و دوم در شاخص‌های سطح سیگنال دریافتی مشترکین از شبکه، در شش ماهه دوم سال ۹۲ مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، افزود: با توجه به اندازه‌گیریهای انجام شده در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، میانگین درصد عدم پوشش‌دهی مناسب شبکه همراه اول ۱۸/۱۵ و این میانگین در شبکه ایرانسل ۳/۶ درصد بوده است. بر اساس نتایج گزارش‌ها، اپراتور ایرانسل از نظر پوشش شبکه در سال ۹۲ وضعیت بهتری نسبت به همراه اول داشته است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اظهار کرد: تحلیل بررسی‌های انجام شده طی سه سال گذشته در سطح شهر تهران نشان می‌دهد با توجه به اقدامات مناسب اپراتورها در جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات و ایجاد رضایتمندی مشترکین، پوشش‌دهی مناسب شبکه شرکت ارتباطات سیار و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل رو به بهبود بوده است.
رضوانی در تشریح ارزیابی سه سال گذشته وضعیت پوشش اپراتورها گفت: در سال ۹۰ درصد پوشش‌دهی مناسب شرکت ارتباطات سیار، ۷۸ درصد بود که در سال ۹۱ به ۳۱/۸۰ درصد و در سال ۹۲ به ۸۲/۸۴ درصد رسیده است. همچنین درصد پوشش‌دهی مناسب در سال ۹۰ برای شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ۸۹ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۶/۹۶ درصد رسیده و در سال ۹۲، این میزان ۷/۹۳ درصد برآورد شده است.

​​