تلفن همراه

امضاي تفاهم‌نامه همكاري ميان مخابرات تهران و معاونت شبكه مخابرات ایران!

بمنظور استفاده از ظرفيت‌هاي شركت مخابرات استان تهران در پيشبرد اهداف و پروژه‌هاي معاونت شبكه و IT‌ شركت مخابرات ايران تفاهمنامه‌اي امضا و مبادله شد.
 
به گزارش پيام تهران آنلاين اين تفاهمنامه توسط  صيدي مديرعامل شركت مخابرات استان تهران و  قنبريان معاون شبكه و سرپرست IT‌ شركت مخابرات ايران،‌ يك‌شنبه هفتم ارديبهشت‌ماه،‌به امضارسيد و مبادله شد.

​​