امنیت

عضو کمیته فیلترینگ: فيسبوک رفع فيلتر مي‌شود

جام جم: محمدعلي اسفناني، عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفت: با طراحي نرم‌افزار فيلتر صفحات با محتواي مجرمانه، به طور طبيعي از فيسبوک هم رفع فيلتر شده وفقط صفحات مجرمانه در اين شبکه مسدود خواهد شد.
 
به گزارش جهان، اين نماينده مجلس درباره تصميم اخير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مبني بر فيلترينگ نرم‌افزار واتس‌آپ يادآور شد: کارگروه به‌هيچ‌وجه بر اين عقيده نيست که تمام نرم‌افزارها بايد فيلتر شود، در اين زمينه‌ فقط در مواردي تصميم به فيلتر نرم‌افزاري گرفته مي‌شود که راهي جز اين نباشد.

​​