بازار سرمایه

پیش‌بینی‌ سود شرکت مخابرات منتشر شد: 535ریال

شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی امسال را مبلغ 535 ریال در نظر گرفته است.
 
 
شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1393 را در اسفند ماه سال گذشته و همچنین در تیر ماه امسال مبلغ 535 ریال اعلام کرده است.
 
این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1393 را در تاریخ 4 اسفند ماه سال گذشته و همچنین در تیر ماه امسال مبلغ 533 ریال اعلام کرده است.
 
در مفروضات پیش بینی درآمد هر سهم منتشر شده در تیر ماه سال جاری، سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران برای سال مالی 1393مبلغ 6504 ریال پیش بینی شده است که مبلغ یاد شده با سیاست تقسیم سود اعلامی توسط شرکت ارتباطات سیار ایران (مبلغ 5864ریال به ازای هر سهم) مطابقت ندارد.
 
گفتنی است در شش ماهه دوم سال 1391 تاکنون شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سهام شرکت ارتباطات سیار ایران کرده است. لذا درصد مالکیت شرکت مخابرات ایران از سهام شرکت ارتباطات سیار ایران در تاریخ فعلی نیز 90.06 درصد است که با درصد یاد شده در پرتفوی شرکت (معادل 90.17 درصد) مطابقت ندارد.
 
سود نقدی هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی 93 که در اطلاعیه شرکت مبلغ 435 ریال درج شده است، معادل 90 درصد سود هر سهم با فرض افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 50 هزار و 746 میلیارد و 623 میلیون ریال است.
 
افزایش سرمایه شرکت وابسته به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است.همچنین سود نقدی هر سهم پیشنهادی به مجمع عمومی عادی سال مالی 92 معادل 90 درصد سود هر سهم شرکت است.
 
"اخابر" پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1392 را برای نخستین بار مبلغ 465 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 456 ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ 470 ریال و صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 476 ریال محقق شده است.
 
این شرکت همچنین پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1392 را در نخستین پیش بینی مبلغ 464 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 449 ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ 480 ریال و صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 455 ریال محقق شده است.

​​