تلفن همراه

واردات 42 میلیون دلاری تلفن همراه در سال جاری

منبع: ایسنا
در دو ماه نخست امسال بیش از 42 میلیون دلار تلفن همراه از مسیرهای قانونی وارد کشور شده است.
 
میزان واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه نخست سال جاری 0.1 هزار تن به ارزش 42 میلیون دلار بوده است.
 
بر همین اساس قیمت متوسط هر کیلو از این کالا 436.5 دلار بوده است که اگر وزن هر گوشی را به طور متوسط 200 گرم در نظر بگیریم، متوسط قیمت هر گوشی وارد شده 87.3 دلار است.
 
ارزش واردات این کالا 0.55 درصد کل واردات کشور در دو ماهه نخست سال جاری است.
 
همچنین در مدت مشابه سال قبل نیز 0.1 هزار تن به ارزش 15.8 دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که قیمت متوسط هر کیلو از این کالا 251.9 دلار ارزیابی شده است.
 
بنابراین اگر وزن هر گوشی را به طور متوسط 200 گرم در نظر بگیریم، قیمت هر گوشی به طور متوسط حدود 50 دلار ارزیابی می‌شود که این موضوع نشان دهنده افزایش قیمت گوشی تلفن همراه از سال گذشته تاکنون است.
 
بر اساس این گزارش آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات گوشی در دو ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجم 55.19 درصد و از نظر ارزش 168.97 درصد افزایش داشته است.

​​