فناوری اطلاعات

یک ادعا: مخاطبان بازی‌های رایانه‌ای خواستار ایجاد محدودیت در عرضه بازیهای خارجی شده اند!

منبع: MehrNews
مخاطبان یک نظرسنجی در مورد بازیهای رایانه ای در کشور، محدودسازی ورود و عرضه بی رویه بازی‌های خارجی را شرط لازم توسعه محصولات داخلی عنوان کردند.
 
 
بنیاد ملی بازی رایانه ای با انجام نظرسنجی از بیش از یکهزار و 300 نفر از صاحبنظران، کارشناسان، دانش پژوهان، دانشجویان و علاقه‌مندان به عرصه بازی های رایانه ای اعلام کرد: بیش از 50 درصد از مخاطبان یک نظرسنجی، محدودسازی ورود و عرضه بی رویه بازی‌های خارجی را برای ایجاد بازار مناسب داخلی شرط لازم و در عین حال ناکافی دانستند.
 
بر اساس این نظرسنجی حدود 27 درصد از شرکت‌کنندگان محدود سازی ورود و عرضه بی رویه بازی های خارجی را در ایجاد بازار مناسب داخلی اثر بخش و  18 درصد نیز تا حدودی تاثیرگذار عنوان کردند.
 
همچنین بیش از 60 درصد از مخاطبان این نظرسنجی نقش صنعت گیم کشور در پویایی عرصه فرهنگ، اقتصاد  و اشتغالزایی را تاثیر گذار و حائز اهمیت دانستند.
 
در همین حال بر اساس این نظرسنجی حدود 15 درصد از شرکت کنندگان میزان تاثیر صنعت گیم در پویایی عرصه فرهنگ، اقتصاد و اشتغالزایی را متوسط و 25 درصد نیز ضعیف دانستند.
 
 
 
گیم سومین صنعت پولساز جهان محسوب می شود که در کشورهای صاحب این صنعت نظیر آمریکا، کانادا و ژاپن بیش از یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است؛ سهم ایران به رغم حیات کمتر از یک دهه این صنعت در مقایسه با سایر کشورها، ایجاد حدود 2 هزار فرصت شغلی است که در صورت توجه جدی و سرمایه اساسی نوید بخش آینده درخشانی خواهد بود.
 
بسیاری از صاحب نظران، جلوگیری از ورود و عرضه بی رویه بازی های خارجی به همراه اعمال قانون کپی رایت متناسب با شرایط کشور و سرمایه گذاری برای تولید و ارائه بازی های جذاب، تکنیکی و مناسب نیاز جامعه و گروه های هدف را در ایجاد بازار و شبکه اقتصاد  گیم ایرانی ضروری عنوان می کنند.
 
هم اکنون بازیهای رایانه ای خارجی با قیمت نازل و به دور از نظارت مستمر بر بازار گیم، ارائه تولیدات داخلی را از مناظر مختلف با مشکل و شواری های جدی روبه رو کرده است.

​​