تلفن همراه

مخابرات: هزینه شماره‌های 909 توافقی است

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه سرویس‌‌ شماره‌های ۹۰۹ کشوری و ارزش افزوده مخابرات شامل سرگرمی، بازی، مسابقه و مشاوره طبق توافق ارائه‌دهنده بستر ارتباطی و ارائه‌دهنده محتوا تعیین و به اطلاع رگولاتوری رسانده می‌شود.

وی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعرفه سرویس‌های ارزش افزوده و شبکه IN مانند شمار‌ه‌های 909 که با ردیف هوشمند کشوری در قبوض تلفن‌ ثابت درج می‌شود، اظهارداشت: تعرفه سرویس‌های ارزش افزوده مخابرات و سرویس‌های IN کشوری زیرساخت طبق توافق ارائه دهنده بستر ارتباطی و ارائه دهنده محتوا تعیین می‌شود.
 
معاون شرکت مخابرات ایران افزود: یکی از سرویس‌های ارزش افزوده تلفن‌ثابت IN است که در دو نوع کشوری و استانی ارائه می‌شود.  IN کشوری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و IN  استانی توسط شرکت مخابرات ایران ارائه می‌شود که فعلاً بیشتر در مخابرات استان تهران دایر شده است.
 
IN مختصر شده Intelligent Network است.
 
وی ادامه داد: از دیگر انواع سرویس‌های ارزش افزوده که در غالب چند شرکت به مشترکان مخابرات ارائه می‌شوند سرویس 8 ستاره است که از سوی شرکت مبین‌وان تهیه می‌شود.
 
وی در نحوه تعیین تعرفه این سرویس‌ها، گفت: در شماره‌های 909 و خدمات ارزش افزوده مخابرات، سرویس‌هایی از جمله سرگرمی، بازی، مسابقه و مشاوره وجود دارد که تعرفه سرویس‌های شماره‌های 909 کشوری، طبق توافق شرکت زیرساخت و ارائه کننده خدمت (محتوا) تعیین می‌شود و به اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌رسد. تعرفه سرویس‌های ارزش افزوده مخابرات نیز به اطلاع رگولاتوری رسانده می‌شود.
 
وی  تصریح کرد: هزینه استفاده از شماره‌های هوشمند کشوری شامل شماره‌های 909 در ردیف هوشمند کشوری در قبض تلفن ثابت درج می‌شوند و هزینه استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده مخابرات مانند 8* نیز در ردیفی با عنوان « ارزش افزوده» نوشته می‌شود و تعرفه این دو خدمت از هم‌تفکیک شده است.
 
سخنگوی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه در ابتدای تماس با شماره‌های 909 و خدمات ارزش افزوده مخابرات، هزینه استفاده از سرویس به اطلاع مشترک رسانده می‌شود و ادامه مکالمه باید به تایید مشترک برسد، مشترکان در استفاده از سرویس‌ها مختار و مطلع هستند.
 
 

​​