تلفن همراه

اوباما قانون استفاده از گوشی‌های قفل شکسته را امضا کرد!

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرده که بر مبنای آن استفاده از گوشی‌های قفل شکسته بدون اجازه اپراتور اولیه عرضه کننده آن قانونی می‌شود.
 
 
 
نقل از ان بی سی نیوز، پیش از این در صورتی که فردی در آمریکا گوشی خود را در قالب قرارداد با اپراتوری خریداری و قفل آن را می شکست مجرم شناخته می شد، اما از این به بعد چنین محدودیتی وجود نخواهد داشت و این امر به معنای نقض حقوق مالکیت معنوی محسوب نمی‌شود.
 
با امضای این قانون کاربران راحت تر می‌توانند اپراتور خود را تعویض کنند و مجبور نیستند تا پایان مدت زمان قرارداد خود از گوشی اعطایی آن با شرایط احتمالا نامطلوب استفاده کنند.
 
نکته مهم اینکه قانون یاد شده محدود به گوشی‌های هوشمند است و رایانه های لوحی را در بر نمی گیرد. بسیاری از شهروندان آمریکایی از این تحول استقبال کرده و معتقدند اپراتورها با این تحول دیگر نمی توانند شروط خود را به مشترکان تحمیل کنند.
 
 

​​