تلفن همراه

ویدئو: گزارش بیست و سی از مشکلات صورتحسابگیری همراه اول در بسته‌های اینترنت همراه


​​