تلفن همراه

ویدئو: گزارش اخبار سیما از عاقبت رومینگ ملی


​​