تلفن همراه

صدا: گزارش رادیو ایران از عرضه غیرقانونی سرویس مکالمه تصویری توسط رایتل


​​