تلفن همراه

اریکسون اولین مرکز ICT خود را در سوئد افتتاح کرد

سینا: اریکسون اولین مرکز ICT جهانی خود را در شهر لینک پینگ در سوئد راه‌اندازی کرد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این یکی از سه مرکز ICT جهانی اریکسون است که در سپتامبر سال قبل ساخت آنها را وعده داده بود.
 
یکی دیگر از این مرکزها در سوئد ساخته می‌شود و سومین مرکز در شهر کیوبیک کانادا خواهد بود.
این مراکز از ۲۵ هزار موسسه تحقیق و توسعه و سازمان‎های خدمات رسانی سراسر جهان پشتیبانی می‌کنند.
درحال حاضر اریکسون آزمایشگاه‌ها و پایگاه‌های داده‌ای در سراسر جهان دارد. تصمیم بر این است که با تجهیزات و فناوری‌ها و البته این مراکز بهره کامل از آنها برده شود.
گاراهام آزبورن، رییس ارشد برنامه مرکز ICT جهانی اریکسون گفته است: راه‌اندازی اولین مرکز ICT جهانی نشان می‌دهد که اریکسون به عنوانی یکی از تامین‌کننده‌های پیشتاز فناوری قدم دیگری را برای رسیدن به جامعه‌ای شبکه‌ای برداشته و فناوری مبتنی بر فضای ابری را فراهم آورده است. مراکز ICT مرکزی تعهد صنعتی انحصاری ما به فضای ابری است. با استفاده از فناوری‌های مبتنی بر فضای ابری، این مراکز می‌توانند مرزهای همکاری را در نوردند.
با ایجاد مراکز جدید وعده‌های اریکسون برآورده می‌شود و در دسترس مهندسین R&D سرتاسر جهان قرار می‌گیرد. مراکز ICT جهانی از نظر مصرف انرژی بهینه عمل می‌کنند و به انرژی قابل بازیافت و قابل اعتماد دسترسی دارند. مراکز ICT جهانی روی هم رفته متراژی برابر با ۱۲۰ هزار متر مربع دارند که معادل ۱۴ زمین فوتبال است.

​​