باندپهن ثابت

جهانگرد: شبکه ملی اطلاعات بخشی از زیر ساخت ارتباطی دولت الکترونیک است

منبع: Fars News

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده و اکنون مراحل نهایی آن در حال انجام است.

 
نقشه راه دولت الکترونیک با یک برنامه‌ریزی دو ساله برای فراهم شدن زیرساخت‌ها و ارائه خدمات الکترونیک در هفته‌های گذشته به دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ شد؛ این نخستین باری است که بعد از گذشت 10 سال از طرح موضوع دولت الکترونیک، سندی به عنوان نقشه راه با امضای رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.
 
پیش از این در قوانین و دستور‌العمل‌های مختلف بر الکترونیک شدن خدمات تاکید شده بود اما هنوز دولت الکترونیک محقق نشده و خدمات الکترونیکی به صورت جزیره‌ای و بدون پیوستگی منطقی به شهروندان ارائه می‌شود.
 
نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه  آیا در تدوین نقشه راه دولت الکترونیک مراحلی که پیش از این طی شده و عدم اجرای قوانین مرتبط با آن آسیب‌شناسی شده است؟ گفت: این کار  مستلزم این است که 8 سال گذشته را نقد کنیم؛ فعالیت‌هایی که در زمینه دولت الکترونیک انجام شده بود در این 8 سال دچار خلل شده و الان در مرحله‌ای هستیم که باید بخشی از خلل را بپوشانیم و از پیشرفت‌هایی که وجود دارد در ترکیب‌بندی جدید بهره بگیریم تا فاصله ها جبران شود. 
 
برای رسیدن به دولت الکترونیک در نقشه راه ابلاغی زمان‌بندی دو ساله در نظر گرفته شده است که حرکت در مسیر آن در پایان سال 94 خدمات الکترونیک را به صورت نظام‌مند در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. جهانگرد در پاسخ به سوالی درباره منطق این زمان‌بندی گفت: زمان بندی در نقشه راه دولت الکترونیک بر اساس کارشناسی انجام شده  است و انتظار می‌رود با همت مجموعه نهادهای دولت است و پیگیری از سوی ما به طور کامل اجرا شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به اینکه آیا بستر ارائه خدمات در دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات خواهد بود هم تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده است. اکنون طراحی آن به صورت کامل انجام شده در حال اعلام به مراجع ذیربط است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. در دولت الکترونیک هم نگاشت نتورکی و نگاشت سرویس آن دیده شده و این دو به هم پیوند داده می‌شود.
 
 

​​