امینت

خطرات جدی ارسال پیامک با عینک گوگل در حین رانندگی

اگر چه برخی فکر می‌کنند ارسال پیامک با عینک هوشمند گوگل در حین رانندگی کاری ایمن است، اما یک مطالعه نشان می‌دهد این کار به اندازه ارسال پیامک با گوشی همراه خطرناک است.
 
به گزارش فارس به نقل از پی سی ورلد، محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی با استفاده از یک شبیه ساز رانندگی و بررسی نحوه ترمزکردن کاربران در زمان مواجهه با مانع ناگهانی در حین ارسال پیامک به این نتیجه دست یافته اند.
 
بر اساس این بررسی تفاوت معناداری در سرعت و نحوه واکنش رانندگان در زمان استفاده از عینک گوگل یا گوشی برای ارسال پیامک وجود ندارد. تا پیش از این تصور می شد چون در عینک گوگل از فرامین صوتی برای تهیه و ارسال پیامک استفاده می شود امنیت بیشتری وجود خواهد داشت، اما این بررسی ثابت می کند مغز در این حالت هم به همان اندازه ارسال پیامک با گوشی دچار حواس پرتی می شودو لذا حتی نگاه کردن به مسیر در این شرایط مشکل حواس پرتی را رفع نمی کند.
 
نتایج این بررسی زمینه را برای ممنوعیت استفاده از عینک دیجیتال گوگل در حین رانندگی فراهم خواهد آورد. سال گذشته هم تحقیق مشابهی توسط دانشگاه یوتا انجام شده و در جریان آن خطرات فراوان ارسال پیامک در حین رانندگی برای سرنشینان خودرو و همین طور عابران پیاده به اثبات رسیده بود. 

​​