فناوری اطلاعات

مخترع وب: اینترنت نیازمند منشور کبیر است و دست دولت‌ها باید کوتاه شود

tim berenzly.jpeg

مخترع وب گفت: اینترنت نیازمند منشوری کبیر همچون ماگنا کارتای انگلیسی است تا دولت‌ها نتوانند به سلیقه خود با آن رفتار و شهروندان جهانی را کنترل کنند.
 
 
به گزارش تسنیم، مبدع وب می‌گوید که جهان به منشور کبیر آنلاینی برای مبارزه با سازمان‌هایی که خود را متولی اینترنت عنوان می‌کنند و درصدد کنترل بیشتر این فضا هستند، نیاز دارد.
برنرزلی نسبت به آزادی اینترنت که تحت تهدید سازمان‌های دولتی و شرکت‌های علاقمند به کنترل وب است، هشدار داده است.
 
این دانشمند بریتانیایی که 25 سال گذشته وب را اختراع کرد اخیرا تحت تأثیر فضای حاکم در آن، نسبت به چاره‌ای قانونی که حریم خصوصی کاربران را تضمین و استقلال اینترنت را دنبال کند، تأکید کرده است.
او گفته است که اگر یک شرکت بتواند دسترسی کاربران به اینترنت را کنترل و بر صفحات مشاهده شده توسط آنها نظارت کند، قطعا کنترل وحشتناکی بر زندگی کاربران دنیا خواهند داشت.
مبدع وب با تأکید گفته است که دولت‌ها امروزه برای بقا و در رأس کار ماندن خود دنبال راهکارهایی برای بلاک کردن کاربران اینترنتی در وب و محرومیت آنها از حق مسلم‌شان هستند.
چنین رویه‌ای در آینده‌ای نه چندان دور برای دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ وسوسه برانگیز می‌شود تا برای بقای خود هر طور بخواهند با وب رفتار کنند.
 
برنرزلی مدیر کنسرسیوم وب جهان شمول (WWW) است که برای توسعه ابعاد اینترنت رهنمودهایی را ارائه می‌کند.
 
حال تنها راهکار برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اینترنت به گفته او، در نظر گرفتن منشور کبیری همچون ماگنا کارتا که منشور قانونی انگلیسی که در قرن سیزدهم توسعه یافته، است.
نگرانی بابت استقلال و آزادی‌های اینترنت از زمانیکه پیمانکار سابق سازمان جاسوسی آمریکا اقدام به افشای برخی پرونده‌های نظارتی و کنترلی کرده، بیش از پیش شده است.

​​