تلفن همراه

هر سعودی 2 تلفن همراه دارد

عربستان هفتمین کشور دنیا در استفاده از تلفن همراه است.
 
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه الاقتصادیه عربستان، این کشور هفتمین کشور دنیا در استفاده از موبایل است و سومین کشور در خلیج فارس است.
 
میزان نفوذ تلفن همراه در این کشور 170 درصد است این یعنی اینکه هر شهروند سعودی 1.7 تعداد تلفن همراه دارد.
در سال گذشته میزان نفوذ تلفن همراه در این کشور 93 درصد بوده است.
 
چین با میزان نفوذ 304 درصد در صدر این گروه است و بعد از آن هنگ کنگ،گابون وکویت قرار دارند.میزان نفوذ تلفن همراه در کشورهای یکی از شاخص های رفاه اجتماعی شهروندان در دنیا محسوب می شود.

​​