اپراتورها

با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه مکالمات تمامی اپراتورهای تلفن ثابت افزایش یافت

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه تصویب شده برای مکالمات تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران را به سایر اپراتورهای تلفن ثابت نیز تعمیم داد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون در جلسه شماره ۱۹۶ خود در ۲۶ مرداد ماه سال جاری درخواست تعمیم بند یک به انضمام تبصره یک و دو مصوبه شماره سه جلسه ۱۸۴ کمیسیون به سایر اپراتورهای تلفن ثابت به منظور حفظ فضای رقابتی ارایه خدمات، بررسی و تعمین بند یک به انضمام تبصره یک و دو به سایر اپراتورهای تلفن ثابت با شرایط مشخص را تصویب کرد.
 
در بند یک مصوبه شماره سه جلسه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است که به منظور جلوگیری از زیان‌دهی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران محاز است در تمامی مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شهری، ثابت به ثابت بین شهری، ثابت به همراه، برای استان‌هایی که طرح یکسان‌سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده است، در دوره زمانی اول اسفند ۹۰ تا زمان اجرا شدن طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان، نرخ ۵۱٫۰۳ ریال را برای هر پالس اعمال کند و برای استان‌هایی که طرح یکسان‌سازی کد در آن اجرا شده است، نرخ ۵۸٫۷۱ ریال برای هر پالس را اعمال کند.
 
براساس این مصوبه، مبالغ ذکر شده، صرفا باید در تاریخ‌های قید شده در مصوبه، در صورتحساب مشترکین قابل اعمال باشد و اپراتورهای تلفن ثابت موظف هستند مبالغ اضافی دریافتی از مشترکین را مسترد کنند.
 
چنانچه اپراتوری در دوره مشخص شده در مصوبه کمیسیون، براساس نرخ پالس ۴۴٫۷ ریال برای مشترکین صورتحساب صادر کرده باشد، نمی‌تواند براساس مقادیر تعیین شده در مصوبه، مشترکین را در دوره زمانی تعیین شده در بند یک مصوبه ۱۸۴ بدهکار کند.

۱ دیدگاه

  • مهدی حجتی

    مهدی حجتی

    سلام مخابرات استان قم در جدیدترین دوره هزینه افزایش پالس گذشته را لحاظ کرده و هر دقیقه مکالمه درون استانی هر دقیقه 3 تومان درج شده است.. با توجه به توضیحات در خبر آیا کار غیر قانونی صورت گرفته. پاسخ

​​